banner

Label

Sabtu, 02 November 2019

DOA UNTUK IBU HAMIL LENGKAP DENGAN TULISAN LATIN

DOA UNTUK IBU HAMIL


       Proses terjadinya manusia merupakan peristiwa yang sangat menakjubkan, sebagai tanda keagungan sang Khalik. bermula dari ujud benda yang tak bernilai (sperma) lalu secara bertahap berubah menjadi janin (embrio), kemudian tumbuh menjadi segumpal darah hingga menjadi segenggam daging. selanjutnya tumbuh menjadi tulang-belulang yang terbungkus oleh daging, hingga akhirnya sempurna dan lengkap dengan anggota badan yang tersusun rapi dan rumit, bahkan dilengkapi dengan akal pikiran dan budi pekerti dan perasaan.  mengenai terjadinya janin hingga menjadi manusia yang sempurna Rasulullah SAW menyatakan proses yang terjadi pada kandungan dalam rahim, juga ditentukan kepastian (takdir) hidupnya baik yang berkaitan dengan rezeki, masa hidup hingga perilakunya nanti di dunia. semuanya telah ditetapkan di dalam rahim sebelum manusia dilahirkan.

        Namun demikian Ketentuan atau takdir yang telah diberikan oleh Alloh untuk janin atau calon bayi terbagi menjadi dua yaitu "Takdir muallaq dan Mubram yang keduanya bisa anda baca pada artikel yang berjudul macam-macam takdir" takdir muallaq merupakn takdir yang pasti dan tidak bisa berubah sedangkan taqdir mubram yaitu taqdir yang bisa berubah dengan usaha manusia. dengan adanya ketentuan yang telah Allah berikan kepada calon bayi kita sebagai orang tua wajib mengharapkan sesuatu yang terbaik untuk keselamatan sang janin saat dalam kandungan dan kelak ketika saat kelahiran dan sesudah dilahirkan. Oleh karena itu seyogyanya kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT.
        berikut saya bagikan doa untuk ibu hamil yang dikutip dari buku TRADISI ISLAMI yang di susun oleh M. Afnan Chafidh dan A. Ma`ruf Asrori semoga bermanfaat

doa untuk ibu hamil


Doa untuk ibu hamil Versi latin

Allahumahfadz maa fii bathni ( sebutkan yang sedang hamil) minal janiini waj`alhu Dzurriyyatan Thayyibattan, waj`alhu waladan shaalihan, shahiihan, muaafaa aaqilan, khaadziqan aaliman, aamilan, sa`iidan, marzuuqan, muwaffaqan, lil khairaati, ghaniyyah, sakhiyyan, zaairan, ilal kharamaini liadaain nusukaini barran, lilwalidaini. 

Allahumma, akhsin khalqahu, wakhuluqahuu wahassin sautahuu liqiraatil qur`anil karim wal khadiisin nabawiyyi bijahi nabiyyika Muhammadin shallalhu alaihi wasallam. 

Allahumma waffiqhu lithaatika wakhusni ibadatika. 

Allahumma sahhil khurujahu `indal wilaadati warzuqhu, waummahu, wawalidahus salamata wassa`adata wal aafiyata, wassyahadata wakhusnal khatimati.

rabbanaa hablanaa min azwaajinaa wadzurriyyatinaa qurrata a`yunin waj`alnaa lil muttaqiina imaaman.

 Artinya : Ya Allah, hendaklah engkau menjaga janin yang bersemayam didalam perut (sebutkan nama ibu hamil) hendaklah engkau menjadikan janin ini sebagai keturunan yang baik, dan hendaklah engkau menjadikannya sebagai anak yang shaleh, yang sehat, yang selamat sentausa, yang berakal sehat, yang cerdas, yang pandai, yang pelaku (mengamalkan ilmunya), yang beruntung yang dianugerahi rizi lapang. yang terbimbing pada perilaku-perilaku baik, yang kaya, yang dermawan, yang berkunjung kedua negeri haram (makkah dan Madinah) untuk menunaikan dua bentuk ibadah (haji dan umrah) dan yang berbakti kepada kedua orang tua. 

 Ya Allah, baguskanlah ia dalam bentuk rupa dan akhlak, dan baguskanlah suaranya untuk membaca Al-qur`anul karim dan hadis-hadis nabi. demikian (kami berdoa`a) dengan memanjatkan kedudukan nabimu Muhammad SAW. 

Ya Allah hendaklah engkau membimbing Anak kami untuk memeatuhimu dan mengabdi kepadamu dengan baik.

 Ya Allah, hendaklah engkau mempermudah kelahiran janin ini dan hendaklah engkau rizkikan padanya dan berikan pula pada ibu keselamatan, keberuntungan, kesejahteraan, kesyahidan dan berakhir baik (khusnul khotimah)

wahai tuhan kami, anugerahkanlah kami beristri dan berketurunan yang menyejukkan hati, dan jadikanlah kami sebagai imam kaum bertaqwa.

 Dalam menghadapi proses kelahiran bayi, yang kita rasakan adalah berharap-harap cemas, karena kelahiran bayi merupakan keajaiban, di samping sebagai bagian kehidupan yang penting dan telah ditakdirkan. oleh karena itu bacalah surat Maryam dengan maksud tabarrukan (mengambil barokah) kepada para Nabi sebagaimana kisah mereka (yang terdapat dalam surat maryam) dan berharap anugerah, keajaiban dan rahmat dari Allah SWT sebagaimana dahulu Maryam melahirkan Nabi Isa AS dengan penuh keajaiban keagungan Allah SWT. 

baca pula doa untuk ibu hamil selain do`a di atas

 

doa untuk ibu hamil

Doa untuk ibu hamil Versi latin 2
Allahummahfadz walada (sebutkan nama ayahnya) (untuk anak sendiri "Allahummahfadz waladii") fi bathni zaujatihii (untuk istri sendiri "zaujatii") wasyfihii anta syafii laa sifaa an illa syifaauka sifaa an `aajilan laa yughadiru saqamaa. walaa alaman wa anta khoiru masuulin. 

Allahumma showwirhu shuratan khasanatan jamiilatan watsabbit qalbahuu iimaanan bika wabirasuulika. Allahumma akhrijhu waqta wiladatihi sahlan watasliiman laa mu`assaron wanfa`nii bihii fiddun-yaa wal aakhirati. Aamiin. Wataqabbal du`aai kamaa taqabbalta du`aa nabiyyika sayyidinaa Muhammadin SAW.  Allahummahfadzil waladalladzii akhrajta min `aalimiddzulmi ilaa `aaliminnuri. waj`alhu waladan shalihan, shahiihan, kaamilan, lathiifan, khadiqan, `aaliman mubarakan, min kalaamikal kariim khafidzan, 

Allahumma thawwil umurahuu washahhih jasadahuu, wa akhsin khuluqahuu wa afsih lisaanahuu wa hassin sautahuu li qiraatil qur`aanil kariim wal khadiisinnabawiyyi bijaahi nabiyyika sayyidinaa Muhammadin SAW. Walhamdulillahirabbil `Alamin. 
     
Artinya : Ya Allah jagalah anak ...(sebut kan nama ayah) di dalam perut istrinya dan sembuhkanlah  ia, engkau adalah maha penyembuh, dimana tiada penyembuh selain penyembuhan-Mu  dengan penyembuhan segera yang tidak meninggalkan kesakitan dan penyakit. engkau adalah sebaik-baik tempat meminta. 

Ya Allah bentuklah janin itu dengan bentuk yang baik lagi indah, teguhkanlah hatinya dalam beriman kepada-Mu dan Rasul-Mu. 

Ya Allah keluarkanlah ia diwaktu kelahirannya dengan mudah dan selamat serta tidak mengalami kesulitan, dan dengan anak ini jadikanlah aku sebagai orang yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Aamin. Kabulkanlah doaku sebagaimana engkau mengabulkan doa Nabi kita Muhammad SAW.
Ya Allah jagalah anak yang engkau keluarkan dari alam kegelapan ke alam nyata ini, jadikanlah ia sebagai anak yang saleh, yang sehat, yang sempurna, yang lemah lembut, yang cerdas, yang pandai yang mulia. 

Ya Allah, panjangkanlah umurnya, sehatklanlah tubuhnya, baguskanlah perangainya, fasihkanlah lisannya dan baguskanlah suaranya untuk membaca al-Qur`an al karim dan hadis-hadis Nabi, dengan kepangkatan Nabi-Mu, pemimpin kami Muhammad SAW.  segala puji bagi Allah tuhan sekalian alam.
Demikian sekedar berbagi pengetahuan semoga bermanfaat untuk kita yang mau memanfaatkannya


0 komentar:

POHON DAUN TEH HIJAU CARA PERAWATAN DAN MANFAATNYA UNTUK KESEHATAN

 Pohon Daun Teh Hijau  1. Pengertian Daun Teh Hijau Daun teh hijau (Camellia sinensis) adalah daun yang digunakan untuk membuat teh hijau.  ...